I. Thông tin chung:

      Tên cơ quan: Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể:

      Địa chỉ         : 77 Đường Lê Khôi  - Phường Văn Yên  – TP. Hà Tĩnh

      Điện thoại    : 02393881303

      Fax              :

      E-mail          :

II. Ủy Ban Mặt trận TQ và Các tổ chức đoàn thể:

1. Mặt trận tổ quốc

TT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Lê Hữu Sử

CT UBMTTQ Phường

2

Lê Hữu Bính

PCT MTTQ phường

 

2. Đoàn thanh niên phường

TT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Lê Đình Khánh

Bí thư Đoàn Phường

2

Trần Thị Thắm

PBT Đoàn phường

 3. Hội LHPN phường

TT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Lê Thị Huyền Trang

CT Hội LHPN phường

2

Lê Thị Thanh Thủy

PCT Hội LHPN phường

 

4. Hội CCB phường

TT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Trần Hữu Vinh

CT Hội CCB phường

2

Lê Quốc Yên

PCT Hội CCB phường

5. Hội Nông dân phường

TT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Lê Hữu Sử

CT Hội ND Phường

2

Lê Thị Minh

PCT Hội ND phường

 

 6. Hội Người cao tuổi phường

TT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Lê Hồng Trương

CT Hội NCT Phường

2

Lê Minh Lạc

PCT Hội NCT phường

 

 

 

Văn bản mới ban hành
Bản đồ Phường Văn Yên
 Liên kết website
Thống kê: 20.127
Online: 15