I. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 

1. Thông tin chung

Tên cơ quan: Hội đồng nhân dân phường Văn Yên

Địa chỉ          : 77 đường Lê Khôi – Tổ dân phố Văn Thịnh - Phường Văn Yên - TPHT 

Điện thoại     : 02393881303

Fax               :

E-mail          : pvanyen.tpht@hatinh.gov.vn

2. Thường trực HĐND phường Văn Yên: 

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1


Lê Hữu Dũng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường

2

Lê Đình Khánh

 Phó chủ tịch HĐND phường

    3. Các ban của HĐND phường

  Ban Kinh tế xã hội

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Trần Quốc Hòa

  Phó BTĐU – Trưởng ban

Ban Pháp chế

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Lê Đình Khánh

   PCT HĐND - Trưởng ban 

II. Ủy Ban Mặt trận TQ và Các tổ chức đoàn thể:

1. Mặt trận tổ quốc

TT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Lê Hữu Sử

CT UBMTTQ Phường

2

Trần Hữu Vinh

PCT MTTQ phường

2. Đoàn thanh niên phường

TT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Trần Thị Thắm

Bí thư Đoàn Phường

2

Lê Thị Hằng

PBT Đoàn phường

 3. Hội LHPN phường

TT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Lê Thị Huyền Trang

CT Hội LHPN phường

2

Lê Thị Thanh Thủy

PCT Hội LHPN phường

4. Hội CCB phường

TT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Trần Hữu Thịnh 

CT Hội CCB phường

2

Hồ Trọng Hùng

PCT Hội CCB phường

5. Hội Nông dân phường

TT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Lê Thị Kim Dung

CT Hội ND Phường

2

Lê Thị Minh

PCT Hội ND phường

 6. Hội Người cao tuổi phường

TT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Trần Hữu Vinh 

CT Hội NCT Phường

2

Trần Hùng Vỹ

PCT Hội NCT phường

 

 

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 204.069
Online: 15