DANH SÁCH HỘP THƯ ĐIỆN TỬ

 

TT

Họ Và Tên

Tên Mail

Chức vụ

1

Lê Đình Thắng

Thanglđ.pvy

Chủ tịch UBND

2

Lê Hữu Dũng

Dunglh.pvy

Bí thư Đảng bộ

3

Lê Hữu Hùng

Hunglh.pvy

Phó CT UBND

4

Lê Hữu Bình

Binhlh.pvy

Phó BT ĐU

5

Trần Thị Tuyết

Tuyettt.pvy

VHXH

6

Lê Thị Việt

Vietlt.pvy

VHXH

7

Nguyễn Thị Thanh Nga

Ngantt.pvy

TCKT

8

Hoàng Thúy Hà

Haht.pvy

Tư pháp

9

Lê Thị Huyền

Huyenlt.pvy

VP UBND

10

Trần Thị Hoa

Hoatt.pvy

VP ĐU

11

Lê Hữu Sử

Sulh.pvy

CT UBMTTQ

12

Lê Đình Minh

Minhlđ.pvy

ĐTMT

13

Nguyễn Thị Thảo

Thaont.pvy

Đia chính xây dựng

14

Trần Quốc Hòa

Hoatq.pvy

Phó CT HĐND

15

Lê Đình Khánh

Khanhlđ.pvy

Bí thư Đoàn

16

Lê Thị Huyền Trang

Tranglth.pvy

CTHội PN

17

Lê Hữu Đức

Đuclh.pvy

Phường đội trưởng

18

Hoàng Thị Dung

Dunght.pvy

Trưởng trạm Y tế

19

Trương Huy Phương

Phuongth.pvy

Trưởng CA Phường

20

Trần Hữu Vinh

Vinhth.pvy

CT hội CCB

21

Lê Tuấn Anh

Anhlt.pvy

CT hội ND phường

 

Văn bản mới ban hành
Bản đồ Phường Văn Yên
 Liên kết website
Thống kê: 23.207
Online: 8