1. Thông tin chung

Tên cơ quan: Hội đồng nhân dân phường Văn Yên

Địa chỉ          : 77 đường Lê Khôi – Tổ dân phố Văn Thịnh - Phường Văn Yên - TPHT 

Điện thoại     : 02393881303

Fax               :

E-mail          : pvanyen.tpht@hatinh.gov.vn

2. Thường trực HĐND phường Văn Yên: 

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1


Lê Hữu Dũng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường

2

Trần Quốc Hòa

 Phó chủ tịch HĐND phường

    3. Các ban của HĐND phường

    Ban Kinh tế xã hội

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Trần Quốc Hòa

 Phó chủ tịch HĐND phường  – Trưởng ban

Ban Pháp chế

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Trần Hữu Vinh

   CT hội CCB - Trưởng ban 

 

Văn bản mới ban hành
Bản đồ Phường Văn Yên
 Liên kết website
Thống kê: 23.198
Online: 9