1. Thông tin chung: 
      Tên cơ quan: Uỷ ban nhân dân phường Văn Yên

      Địa chỉ         : Số 77 đường Lê Khôi - Tổ dân phố Văn Thịnh - Phường Văn Yên -TPHT

      Điện thoại    : 02393.881.303

      Fax              : 

      E-mail          : pvanyen.tpht@hatinh.gov.vn

2. Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân phường:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Lê Đình Thắng

Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND

2

Lê Hữu Hùng

Ủy viên BCH - Phó Chủ tịch UBND

 

3. Uỷ viên Uỷ ban nhân dân :

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Lê Đình Thắng

Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND

2

Lê Hữu Hùng

Ủy viên UBND - Phó Chủ tịch UBND

3

Trương Huy Phuơng

Ủy viên UBND - Trưởng Công an 

4

Lê Hữu Đức 

ỦY Viên UBND - Chỉ huy trưởng QS

4.  Công chức chuyên môn của Uỷ ban nhân dân phường: 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lê Thị Huyền 

VPTKTC UBND phường

2

Trần Thị Tuyết 

Văn hóa xã hội 

3

Trần Thị Hoa

Văn phòng thống kê

4

Lê Thị Việt

Văn hóa xã hội

5

Hoàng Thị Thúy Hà

Tư pháp hộ tịch

6

Nguyễn Thị Thảo

Địa chính xây dựng

7

Lê Đình Minh

Đô thị môi trường

8

Nguyễn Thị Thanh Nga

Kế Toán tài chính

9

Dương Thị Sang

Kế toán tài chính

 

Văn bản mới ban hành
Bản đồ Phường Văn Yên
 Liên kết website
Thống kê: 20.103
Online: 30