Phát huy vai trò phối hợp trong công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức, kiến thức pháp Luật cho Đoàn viên, Hội viên và nhân dân.

 Nhằm tăng cường nhận thức của mọi người về vai trò của luật pháp trong đời sống, tăng cường sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội và sinh hoạt hằng ngày của người dân. Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam và kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, ngoài các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao sôi nỗi, tối ngày 7/10/2019, tại Hội trường UBND phường Văn Yên,  UBND phối hợp với Hội Nông dân, Hội LHPN phường Văn Yên tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, truyền thông chuyên đề năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em năm 2019                                               

                                                         

     Đồng chí Phạm Thị Thu Hương – Trưởng Ban Kinh tế và gia đình Hội LHPN tỉnh đang truyền thông

Tham dự Hội nghị có Đồng chí Phạm Thị Thu Hương – UV BTV, trưởng Ban kinh tế và gia đình Hội LHPN tỉnh Hà Tỉnh, các đồng chí đại diện BTV Hội Nông dân, BTV Hội LHPN, phòng tư pháp thành phố Hà Tĩnh, đồng chí Lê Hữu Dủng – Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường và các đồng chí trong TT Đảng ủy, TT HĐND, lãnh đạo UBND, UB MTTQ, trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể, đại diện công an, trạm y tế, công chức, bán chuyên trách UBND phường.

Các chị nguyên là chủ tịch, phó chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ qua các thời kỳ và các đồng chí trong BCH Hội Nông dân, Hội LHPN phường Văn Yên, cùng toàn thể cán bộ, Hội viên hội Nông dân, Hội phụ nữ và nhân dân trong toàn phường. Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Thị Thu Hương – Trưởng ban Kinh tế và Gia đình Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh trình bày nội dung Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, cũng như  thực trạng,  giải pháp chuyên đề năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em năm 2019

                                                                                                        

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật luôn có vị trí quan trọng trong quá trình xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa hiện nay, là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị. Phát huy vai trò phối hợp, UBND và các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giúp Đoàn viên, Hội viên và nhân dân mạnh dạn tham gia vào quản lý xã hội, chủ động đề xuất các giải pháp, các phương pháp, kiến nghị với các cơ quan nhà nước và tự giác chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước nước cũng như các quy định của địa phương./.

                                                                                           Tin bài: Huyền Trang


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản mới ban hành
    Bản đồ Phường Văn Yên
     Liên kết website
    Thống kê: 20.100
    Online: 40