Đoàn Thanh niên phường ra quân giúp đỡ hộ nghèo xây dựng hàng rào, chỉnh trang vườn hộ tại Tổ dân phố Văn Phúc, Phường Văn Yên.

Nằm trong chiến dịch hoạt động Thanh niên tình nguyện Hè năm 2019. Sáng ngày 13/7/2019 Đoàn Thanh niên phường phối hợp với Tổ dân phố Văn Phúc tổ chức ra quân giúp đỡ hộ nghèo xây dựng hàng rào và chỉnh trang vườn hộ. 

Bên cạnh việc tổ chức các phần việc trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè thì Đoàn phường đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức tốt việc sinh hoạt hè cho các em thiếu niên nhi đồng trên địa bàn bằng nhiều hình thức như: sinh hoạt múa hát, tập nghi thức đội, trò chơi dân gian, mở lớp tiếng anh Hè…

                                                                                                                                                                                                                               Bài viết: Đình Khánh


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản mới ban hành
    Bản đồ Phường Văn Yên
     Liên kết website
    Thống kê: 20.151
    Online: 22