Thực hiện Nghị quyết 02 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về xây dựng thành phố đạt đô thị loại II gắn với xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, thời gian qua, phường Hà Huy Tập đã ban hành các văn bản tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo trong xây dựng đô thị văn minh, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân đóng góp nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị. Từ năm 2016 đến nay, toàn phường đã huy động được 2 tỷ 370 triệu đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng như làm đường giao thông, mương tiêu thoát bẩn, xây dựng nhà hội quán các xóm phố. Qua rà soát đánh giá, đến thời điểm này, phường Hà Huy tập đã đạt 19/25 tiêu chí của phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Hiện nay, phường vẫn đang còn nhiều tiêu chuẩn chưa đạt hoặc đạt thấp như tiêu chí về quy hoạch, quản lý quy hoạch; Xây dựng các tuyến đường văn minh đô thị; văn hóa, vệ sinh môi trường ...

Trước khi làm việc, Lãnh đạo thành phố đã đi kiểm tra thực tế việc triển khai xây dựng các công trình trên địa bàn

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đã tập trung phân tích làm rõ một số tồn tại trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị ở phường Hà Huy Tập như công tác chỉ đạo chưa quyết liệt, sự vào cuộc của người dân còn hạn chế, việc huy động nguồn lực trong dân còn đạt thấp, tình trạng các hộ dân vi phạm trật tự xây dựng lấn chiếm đất công còn nhiều, công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn chưa được quan tâm đúng mức.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Hà Văn Trọng – TUV, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh nhấn mạnh: Để xây dựng phường Hà Huy Tập đạt chuẩn văn minh đô thị cần có sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò chủ thể của mỗi người dân trong xây dựng đô thị văn minh. Đồng thời phường cũng cần xác định rõ khung chương trình kế hoạch, thời gian cụ thể cho việc thực hiện các tiêu chí chưa đạt hoặc đạt ở mức thấp để từ đó huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của cán bộ đảng viên và nhân dân tập trung thực hiện. 

 

Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Trọng cũng yêu cầu cấp ủy chính quyền phường Hà Huy Tập trong thời gian tới cần phải tập trung cao cho việc đẩy nhanh tiến độ các công trình thuộc chương trình mục tiêu; tập trung giải phóng mặt bằng để triển khai các công trình dự án trên địa bàn, huy động các nguồn lực xây dựng các tuyến đường ngõ phố văn minh; nâng cao chất lượng các danh hiệu gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực nhất là lĩnh vực tài nguyên môi trường, trật tự kỷ cương đô thị, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ nhằm sớm tháo gỡ những khó khăn khăn, tồn tại, xây dựng phường Hà Huy Tập đạt chuẩn văn minh đô thị trong năm 2018./.

 

hatinhcity.gov.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản mới ban hành
    Bản đồ Phường Văn Yên
     Liên kết website
    Thống kê: 20.089
    Online: 30