ĐỀN THÀNH HOÀNG

THỜ “ HOÀNG SƠ THỤY TỔ ” LÊ DUY NĂNG

Gốc quê ở làng Đông Thành huyện Yên Thành tỉnh Nghệ An. Ông là một vị tướng thời nhà Lê thuộc nghĩa quân Lam Sơn - Vào đây khai cơ lập nghiệp giữa thế kỷ XV. Một hôm đi cày ruộng tại xứ Hoang Cơn dưới chân núi Cảm Sơn gặp Hổ về quấy phá dân làng, vốn có dũng khí thượng võ, Ông đã tháo thân cày nắm lấy đuôi Hổ quần lộn quanh đồng đánh gục Hổ chết và người cũng kiệt sức rồi qua đời. Sau một đêm thi hài Ông mối đã vùi lấp ở nơi đây. Con cháu và dân làng ý thức được đây là Thiên táng, coi đây là chốn linh thiêng và đã bẩm báo lên triều đình. Xét công lao của Ông vừa là một nhân vật lịch sử, có công với Nước, vừa thành lập ra làng, dũng cảm diệt Hổ dữ nên nhà Vua phong sắc : “ Bản cảnh Thành Hoàng bảo an chính trực, hữu thiện đôn ngưng, dực bảo trung hưng, tịnh hậu linh ứng, trung đẳng thần” và cho xây đền để thờ phụng Ông với kiểu kiến trúc “ Tiền miếu hậu lăng”.

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 222.003
Online: 8