CÔNG KHAI ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Tiếp nhận các thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi

nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp

của UBND thành phố Hà Tĩnh

(Theo Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Địa chỉ tiếp nhận ở Thành phố:

- Số ĐT: 02393.858373,  ĐTDĐ: 0912999373

- Thư điện tử (email): duongdaynongtpht@hatinh.gov.vn

2. Địa chỉ tiếp nhận ở phường:

- Số ĐT: 02393.881303, ĐTDĐ: 0984070001

- Thư điện tử (email): phuongvanyen.tpht@hatinh.gov.vn

2. Thời gian tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng:

- Đối với tiếp nhận qua đường điện thoại di động và điện thoại cố định:

Tiếp nhận trong giờ hành chính.

- Đối với tiếp nhận qua đường thư điện tử (email):

Tiếp nhận thường xuyên 24/24 giờ và 7/7 ngày trong tuần. 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 211.896
    Online: 17