Về viêc công bố danh mục và quy trình nội bộ TTHC lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tài nguyên môi trường và văn phòng đăng ký đất đai áp dụng cho người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 211.849
    Online: 12