Sáng ngày 7/12/2023, UBND phường Văn Yên tổ chức hội nghị tập huấn cài đặt ứng dụng chữ ký số công cộng cho cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn phường.

Hội nghị đã được cán bộ Viettel Hà Tĩnh giới thiệu về chứng thư số, chữ ký số; hành lang pháp lý trong việc quản lý và sử dụng chứng thư số, chữ ký số; việc triển khai chữ ký số trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn và hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số cá nhân trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước.

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao việc ứng dụng chứng thực điện tử và triển khai chữ ký số chuyên dùng trong văn bản điện tử của cơ quan nhà nước, góp phần đẩy mạnh việc trao đổi, sử dụng văn bản điện tử, thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến từng bước thay thế văn bản giấy. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác hành chính và bảo đảm công tác an toàn thông tin trên môi trường mạng; từng bước xây dựng chính quyền điện tử; nâng cao năng lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp ./.

                     Ảnh, tin bài: Trần Tuyết


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 222.028
    Online: 14