Văn Yên- một phường ven đô nằm về phía Đông Nam thành phố Hà Tĩnh. Mảnh đất có truyền thống lịch sử văn, hóa lâu đời. Văn Yên xưa là một thôn lớn trong 11 thôn của xã Trung Tiết, Tổng Thượng Nghị, phủ Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 1954, xã Trung Tiết được chia thành 3 xã: Thạch Hưng, Thạch Phú, Thạch Quý (Văn Yên thuộc xã Thạch Phú) Trên cơ sở tách ra từ xã Thạch Phú, ngày 12 tháng 10 năm 1955 xã Thạch Yên được thành lập thuộc huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.Tháng 10 năm 1989 xã Thạch Yên cùng các xã Thạch Trung, Thạch Phú, Thạch Linh, thạch Quý, Đại Nài tách ra từ huyện Thạch Hà và sáp nhập vào Thị xã Hà Tĩnh. Trong quá trình hình thành và phát triển vùng quê giàu truyền thống cách mạng vẫn luôn giữ gìn và phát huy những bản sắc văn hóa tốt đẹp của quê hương, giá trị truyền thống đó được vun đắp, tô thắm theo chiều dài của lịch sử và gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Mảnh đất đã sinh ra những con người giàu lòng nhân ái và đức hi sinh sống chung thủy nghĩa tình đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau kiên cường dũng cảm trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ Quốc, thống nhất đất nước và năng động sáng tạo trong công cuộc xây dựng quê hương giàu mạnh.được đảng, nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý,danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

 Năm 2007 chính phủ ban hành Nghị định số 20/2007/NĐ-CP ngày 07/2/2007 về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã phường, xã Thạch Yên được chuyển thành phường Văn Yên thuộc thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Vào ngày 07tháng 2 năm 2007 trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử từ buổi ban đầu khai cơ lập địa với bao gian khó chất chồng. Đến nay phường Văn Yên có vị trí địa lý phía Đông giáp xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà; phía Tây giáp phường Nam Hà và phường Tân Giang phía Nam giáp phường Đại Nài phía bắc Giáp phường Thạch Quý; Với diện tích tự nhiên 260,16 ha, dân số 1168hộ, 4082khẩu được thành lập trên 5 tổ dân phố ,Tây Yên, Tân Yên, Hòa Bình, Văn Thịnh, Văn Phúc, năm 2018 phường Văn Yên được UBND Thành phố công nhận là phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

 Dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, phát huy truyền thống của quê hương anh hùng, cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Văn Yên, Thành phố Hà Tĩnh trong thời gian tới tiếp tục nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết xây dựng phường văn minh giàu đẹp,  Kinh tế xã hội ngày càng phát triển quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có sự chuyển   bến tích cực, bộ mặt đô thị ngày càng có nhiều khởi sắc xứng đáng là phường  đạt chuẩn văn minh đô thị.                                                        

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 222.031
Online: 17