V/v công bố Danh mục và quy trình nội bộ TTHC lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp dân thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 222.001
    Online: 6