Sáng ngày 13/12/2020, Đảng ủy Phường Văn Yên phối hợp với Trung tâm Chính trị Thành phố tổ Hội nghị chuyên đề về “Công tác tư tưởng và phòng, chống tự diễn biến tự chuyển hòa trong cán bộ Đảng viên và học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX” cho hơn 250 Đảng viên trong toàn phường.

                                Toàn cảnh hội nghị chuyên đề.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được Phó trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Văn Khánh quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, những điểm mới so với Đại hội XVIII, phương hướng, nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, Hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, hội nhập kinh tế quốc tế trong thời gian tới. 

                    Phó trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Văn Khánh quán triệt các nội dung Nghị quyết.

Trong đó, Phó trưởng ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy Lê Văn Khánh dành phần lớn thời gian trình bày về phòng, chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa, nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi toàn  Đảng toàn dân đang hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì các thế lực thù địch ra sức chống phá, xuyên tạc bằng nhiều hình thức để làm lung lay ý chí của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. 

       Phó trưởng ban Tuyên Giáo tỉnh ủy Lê Văn Khánh tuyên truyển về phòng, chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

Đồng thời đồng chí Lê Văn Khánh cũng tuyên truyền cho cán bộ Đảng viên cần nắm vững lập trường, tư tưởng chính trị và đấu tranh ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong tình hình hiện nay. 

                    Bí thư Đảng ủy phường Lê Hữu Dũng kết luận Hội nghị.

Chỉ đạo tại hội Nghị, Bí thư Đảng ủy phường Lê Hữu Dũng yên cầu các Chi bộ bố trí thời gian hợp lý, kịp thời tuyên truyền sâu rộng nghị quyết tới cán bộ, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân để tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ và nhân dân, sớm đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống.

        Tin, ảnh: Nguyễn Cao Cường


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 211.871
    Online: 13